Jislum

Jislum is een plaats in de gemeente Ferwerderadiel en is onderdeel van de provincie Friesland. Binnen deze gemeente vallen ook de plaatsen Birdaard, Blija, Ferwerd, Genum, Hallum, Hogebeintum, Janum, Lichtaard, Marrum, Reitsum, Wanswerd.