Achlum

Achlum is een plaats in de gemeente Franekeradeel en is onderdeel van de provincie Friesland. Binnen deze gemeente vallen ook de plaatsen Boer, Dongjum, Firdgum, Franeker, Herbaijum, Hitzum, Klooster-Lidlum, Oosterbierum, Peins, Pietersbierum, Ried, Schalsum, Sexbierum, Tzum, Tzummarum, Zweins.

De beste bedrijven, speciaal voor u geselecteerd