Abbega

Abbega is een plaats in de gemeente Wymbritseradiel en is onderdeel van de provincie Friesland. Binnen deze gemeente vallen ook de plaatsen Blauwhuis, Folsgare, Gaastmeer, Gauw, Goënga, Greonterp, Heeg, Hommerts, Idzega, IJlst, Indijk, Jutrijp, Koufurderrige, Nijland, Oosthem, Oppenhuizen, Sandfirden, Scharnegoutum, Smallebrugge, Tirns, Tjalhuizum, Uitwellingerga, Westhem, Wolsum, Woudsend, Ypecolsga.