Aalsum

Aalsum is een plaats in de gemeente Dongeradeel en is onderdeel van de provincie Friesland. Binnen deze gemeente vallen ook de plaatsen Anjum, Bornwird, Brantgum, Dokkum, Ee, Engwierum, Foudgum, Hantum, Hantumeruitburen, Hantumhuizen, Hiaure, Holwerd, Jouswier, Lioessens, Metslawier, Moddergat, Morra, Niawier, Oosternijkerk, Oostrum fr, Paesens, Raard, Ternaard, Waaxens, Wetsens, Wierum.