Gemeente Leeuwarderadeel

Leeuwarderadeel is een gemeente in de provincie Friesland. Binnen Leeuwarderadeel vallen de plaatsen Britsum, Cornjum, Finkum, Hijum, Jelsum, Oude Leije, Stiens. Andere gemeenten in de provincie Friesland zijn Achtkarspelen, Ameland, Boarnsterhim, Bolsward, Dantumadeel, Dongeradeel, Ferwerderadiel, Franekeradeel, Gaasterland-Sloten, Harlingen, Heerenveen, het Bildt, Kollumerland en Nieuwkruisland, Leeuwarden, Lemsterland, Littenseradiel, Menaldumadeel, Nijefurd, Ooststellingwerf, Opsterland, Scharsterland, Schiermonnikoog, Smallingerland, Sneek, Terschelling, Tietjerksteradeel, Tytsjerksteradiel, Vlieland, Weststellingwerf, Wonseradeel, Wymbritseradiel

Plaatsen in de gemeente Leeuwarderadeel